מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

פקציה וכו'. ואחרי שבא אלינו ובדק דם חולים שונים, ומצא את חידקי טיפוס-החוזר, ואח''כ גם את טיפוס הבהרות. ובכן פנה למפקדה הראשית של הצבא ובהשתדלותו השיג תנורים לדיזינפקציה, והואבא ונתן פקודות ובחפץ לב מלאנו אחריהן. בכל ערב מסרתי לו רפורט ממה שעשיתי בנוגע להבראת העם, והוא נתן לי הוראות למחר. סדרנו פועלים ע''י התנורים בשכר שהביאו את כל הבגדים והכרים והכסתות של כל בית ושל כל אהל, ועשינו להם דיזינפקציה. ובאותו זמן עמדו פועלים באהל או בארוה ונקו אותה עד כמה שאפשר. באותו זמן התחלנו לסדר גם בית-חולים בארוה הכללית.

בעבודת הדיזינפקציה עזרו לנו הצעירים הגלילים, שנמצאו בזמן האחרון, ובעיקר מר נימן וסגל, שטפלו זמן ידוע בחולים, ובביתהתבשיל ובחלוקת החלב להחלשים.

בנוגע לארוה, פתחנו בה דלתות מצד השני, עשינו לה חלונות, סידנו אותה בסיד, חפשנו ומצאנו אצל אכר אחד עוד מעט עצים וקנינו אותם ממנו, והעמדנו נגרים לעשות מהם מיני ספסלים, שישמשו בתור מטות. גם השגנו מעט מטות מבית החולים של 50 מטות. אמנם הדבר עלה בקושי גדול, מפני שלא היה לנו מקום לאן להוציא את החולים שהיו בארוה לפני שעשינו אותה לבית-חולים, היות שהיינו צריכים לסיד ולנקות את המקום, ועוד להפריש בין חולים סתם ובין תולי-טפוס-הבהרות. וגם סיד לא היה להשיג. הכרחנו להכריח בכוחו של הד''ר קריגר את האכר מר ו. שימכור לנו מעט סיד בכסף מלא. גם

50

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא