מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

והוא היה המפקד הטורקי היחידי שיחסו היה ביושר והיה מעניש את אנשי הצבא על גנבה וגזלה כשגזלו מאתנו והתאוננו באוזניו. אח''כ נתן פקודה להכין את התותחים לצד מערב ולצד דרום, ושלח להרוס את כל הגשרים. והתחילו לירות בתותחים שעמדו מאחרי ביתי. הפחד תקפנו מאד כי חשבנו שבודאי תבוא תשובה על היריות, וכשהתותחים עומדים במושבה, יחריבו בודאי את המושבה ואנחנו מה יהיה בסופנו, והתקוה לגאולה מה תהא עליה. אחרי ימים אחדים הודיע לנו הקומונדנט, ''שכבר מצא את האויב'' ושכל היריות שלו היו למצא אותו. ומראש ההר ראו אהלים בבחריה מצד זה של הירקון. אחרי שבוע ימים הלך הוא וכל חילו ל''אבו-קישק'' והתנפלו על האנגלים האחרים שהיו שם, ובהיות מחנהו חזק, כמעט 6000 איש בערך, נכנסו הטורקים לפתח-תקוה משני הצדדים, מראס-איל-עין ומכפר-סבא, ושםעשו חורבנות, שדדו, חמסו וגזלו, בעיקר את כל עין-גניפם החריבו.

אחרי שיצא הצבא מכ''ס באו בתי-החולים שמאחורי החזית ולקחו את כל הבתים הטובים וגרשו את התושבים מבתיהם והרופאים ואנשי הצבא ומשמשיהם וכן אופיצרים אחרים התישבו בבתים. את בית-החולים שלנו סגרו, והוציאו את החולים ממנו, ולקחו אותו יחד עם המטות וכל אשר בו, והושיבו בו אנשי צבא אחדים. האוירונים התחילו לבקר אותנו ולהשליך פצצות. פצצה שנפלה בלילה מאוירון (?) פצעה מהגרים אחדים פצעים קלים, והמהגר חיים לוי בן הרב ר' יוסף נפצע פצעים אנושים שלמחרת מת מפצעיו. המצב מתחיל להיות נורא. אין

30

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא