| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא
האורווה הכללית, שאמנם לדירה אינה ראויה אבל לבשל בה תהיה מתאתמה. וכן נקינו אותה היטב וסידנו אותה, ועשינו ספסלים מאקליפטוסים ושלחנות, והשגנו בהשאלה תיבה גדולה שנדב ה' אסטשינסקי מפ''ת להחזקת הכלים וכו'. והנה בית-תבשיל יפה. אמנם לא היה כאלה שראיתי בערי אירופה, אבל לעומת המצב המשונה שנמצאנו בו, היה זה מוסד מצוין, ולא במעט עמל עלה לנו עד שסדרנו אותו. לזה עזרו לנו גם בני המושבה, כמו הג' סקיבין וכו'. בתחילה חלקנו כ-70 מנות ליום, מהגריני היו עוד יחסנים, נכבדים, ואע''פ שקבלו את התמיכה בכסף וברפואות וכדומה, דרך כבוד, ולפעמים בצנעה, התביישו עוד ללכת לאכול לבית התבשיל או לקחת את התבשיל החם הביתה. ואע''פ שנהגנו שישלמו עשריה 1 בעד המנה, בכדי שיהיה דרך כבוד, בכל זאת לא באו היותר נכבדים לקבל את התבשיל. אבל אח''כ התרבו האוכלים עד 300 מנות ליום, ובחורף עד כ-600 ליום (זה היה במצב הכי רע). לשבת היו מבשלים 2 תבשילין עם בשר בערב ובבוקר. בחורף חלקנו את התבשיל חנם בלי שום תשלום. בכלל היה המוסד הזה הכי מוצלח שהביא תועלת רבה במשך כל זמן היות המהגרים בכ''ס.עבור ביה''ת קבלנו במשך כל הקיץ עבור ההפסד שהיה ע''י מכירתו בזול מחברת '' יסוד בתי תבשיל לבני ישראל שבברלין''ומעוד מוסד אחד, בסה''כ 480 בשליק לחדש. אבל אח''כ אחרי שנסגרה פ''ת לפנינו, קבלנו מקופת ועד ההגירה עבור החזקתו. אחרי הגרוש מכ''ס העברנו גם את בית התבשיל

12

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא