ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הכרתיה בקיבוץ הכשרה, באחת העירות בפולין, בפלוגה מפלוגות קלוסובה-ורבה. הייתי אז בפלוגה הקרובה בברוד, ונפגשנו כמה פעמים. היתה מהמסורות בקיבוץ, קבלה על עצמה תפקידים אחראים ומסורים. ומלאה בקדושה את כל המוטל עליה. היתה חניכה של ''החלוץ הצעיר''. לפני שנה וחצי עלתה לארץ ודרכה היתה לקיבוץ המאוחד, אליו התכוננה עוד בגולה. בימים הראשונים לבואה פגשתיה בכפר-סבא. סיפר לי על התאקלמותה בארץ ועל רצונה העז להישאר ב''רמת-הכובש''. גם כאן מלאה תפקידים אחרטיים. היתה תמיד עליזה ושמחה, אהובה על כל חבריה. יומיים לפני הירצחה סיפרה לי הרבה מחייה כאן, וביחוד מהזמן האחרון, מהנדודים התכופים, ומההתקפות שהקיבוץ חי בהם. ובשמחה ספרה כי גם היא משתתפת בשמירה על הנקודה. לפני פרידתנו ביקשה לצלם אותה, רצונה לשמח את ההורים בגולה בתמונתה. מלאתי את בקשתה. נפרדתי ממנה בהבטחה להמציא לה את התמונה כעבור כמה ימים. ולא עברו יומים - והנה הגיעה הידיעה האיומה.
יצחק פרט

מעזבונה

עשר בליל. ליל ירח. מסביב שלות השקט. הנני עומדת על הבריכה ועיני נטויות אל מרחב השמים הבהירים, עם אלפי הכוכבים הומזים. הלבנה משוטטת באדישות, כולה חיורת ועיפות גדולה רובצת על פניה - כאילו היתה אחרי קרב גדול. מרחוק, לאור הלבנה, נראים הרי אפרים עטופי שינה וחולמים חלומות נוראים: קרב... קרב גדול... חיילים ואוירונים. יריות וזעקות... הלבנה מתחילה לשקוע. חושך. הכל ישן מכבר. אין שום תנועה ונדמה שאת טובעת בדומית הליל. מרגע לרגע מפריע קול נביחת כלבים, ומרחוק נשמע הד יריות בודדות. פתאום מתעורר בי איזה רגש: היד נטויה ולוחצת על דבר מה, והלב צמא, צמא. פתאום אני נדהמת: אש! יריות חזקות. ושוב שורר שקט. הלבנה, כפוחדת, הסתתרה, קול תפילת המואזין בכפר הערבי מבשר כי מתקרב הבוקר.
החברה בתנועת העבודה ההולכת יד ביד עם החבר דרך כל היסורים והסבל של כבוש העבודה ושל התאחזות בקרקע איננה נפרדת ממנו גם במלחמה ובהגנה. בתוקף דורשות עכשיו החברות במשקים הקבוציים את חלקן בהגנה, במסירת הנפש, בקדוש העם והארץ. מיום תל-חי עד ליל רמת-הכובש נמשכת השרשרת הזאת של מסירות וגבורה אשר לאשה העבריה הגאולה.

חיה פרוינד נצטרפה אל שורת הקדושות והטהורות שרה ציז'יק, דבורה דרכלר וחברותיהן.

''דבר''

21

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 21

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא