דבר, תוספת מיוחדת, גלוי-דעת, 1934


| התוכן| | עמוד הקודם |

גלוי-דעת


החברים בנקובר, קוזלובסקי ושריבמן נתחיבו במשפט האדמיניסטרטיבי של הממשלה למאסר חצי שנה.

ברית האכרים הבוגדים והממשלה המתנכרת זוממת לשבור את חזית ההגנה על העבודה העברית, באמצעים דרקוניים פסקי דין קטלניים מאסרים עבודת פרך.

ועכשיו הם כולאים את הנהגת ההסתדרות במקום בכונה ליטול ממנה את ראשה, לשתקה במוחה ולהטיל מבוכה במחנה המגינים, אולם טעה טועים הזידנים בחשבונותיהם: כמה שלא תהיה קשה המכה שהוכינו - לא נרתע, כעצמת הכאב - כן יעצם ליכודנו, כן יגבור עוז רצוננו להשיב להמוני העם הדוויים ולציונות את מבצרים - את השרון העברי.

נעמוד כחומה ולא נרתע על אף הכל!

מועצת פועלי כפר-סבא
המזכירות המחודשת


דפוס ''השרון'', כפר-סבא


דבר, תוספת מיוחדת, גלוי-דעת, 1934

| התוכן| | עמוד הקודם |