דבר, תוספת מיוחדת, 1934


| התוכן| | עמוד הקודם |

חברי המועצה למאסר חצי שנהלאחר שהחברים בנקובר, שריבמן וקוזלובסקי סרבו להתחיב על התנהגות טובה ולהמצא תחת פקוח המשטרה הוצא פסק דינם ע''י סגן המושל פולוק

למאסר חצי שנה.

המזכירות


דפוס ''השרון'', כפר-סבא.


דבר, תוספת מיוחדת, 1934

| התוכן| | עמוד הקודם |