דבר, תוספת מיוחדת, 15 מאי, 1934


| התוכן| | עמוד הקודם |

דבר

עתון פועלי ארץ ישראל
יום שלישי א' סיון תרצ''ד 15 במאי 1934

תוספת מיוחדת לגליון 2735


הבו עזרה לקרבנות השטפון בטבריה!

מאות אנשים בלי לחם ובלי כסות. - מספר ההרוגים 29

העיר המומה ומהוכאה מאימת השטפון האיום.

ברחוב הראשי עמדים עוד המים בגובה של 70 ס''מ; בעיר העתיקה עוד יותר. במקומות אחדים הגיעו עד לשני מטר וחצי הגובה ותחתם משקע של טיט עמוק מאד.

עד עכשין, שעה 12 בצהרים, הגיע מספר ההרוגים ל-29. מספר המתים היהודים - 6. ברור הוא, שעוד לא נאספו כל הקרבנות, כי טרם חדרו לכל הבתים השטופים, וסבורים שיש בהם גופות של נטבעים.

אנשים נשארו בלי קורת גג, בלי חפצים ובלי מזון. החיים הנורמליים נפסקו.

מאות אנשים מצפים לעזרה ראשונה לחם וכסות.

ברגע האחרון מוסרים על זרם מים חדש, שפרץ מההרים בכוח רב. המים בעיר העתיקה הולכים וגאים. העיר אחוזה בהלה, הקשר בין חלקי העיר קשה מאד. הטלפון פועל בסדר, אולם הוא עמוס מאד, ודרוש זמן רב עד שמשיגים קשר עם טבריה.

פסק דינם של חברי מועצת פועלי כפר-סבא

ערבות להתנהגות טובה ועמידה תחת פקוח המשטרה במשך 6 חדשים הנאשמים בוחרים במאסר

היום נסתיים המשפט האדמיניסטראטיבי נגד חברי מ.פ. כ''ס: י. בנקובר, פ. קוזלובסקי ור. שרייבמן, וכ''כ ''דבר'' ש. אנגל.

אחרי נאום הסניגוריה של עוה''ד קרונגולד, שהופרע ע''י השופט, סגן מושל מחחוז הדרום מר פולק, בהערה ''ביטול זמן'', הקריא סגן המושל את פסק הדין המחייב את בנקובר, קוזלובסקי, ושריידרמן לחתום על ערבות עצמית בסך 30 לא''י ועוד שתי ערביות מן החוץ של 15 לא''י להתנהגות טובה במשך 6 חודשים. מלבד זאת הטיל על שלושת החברים להמצא במשך ששת החדשים הללו תחת השגחת המשטרה ולהתיצב לפניה בכל זמן שיידרשו.

החברים הודיעו שלא יחתמו על הערבות וילכו למאסר.

ש. אנגל שוחרר.

סגן המושל התנגד לשחרר את הנאשמים לשם סידור עניניהם ולהרשות לח' בנקובר להשתתף באסיפת-הנבחרים לסןף הסבים להוציאם למשך 24 שעות.

בפרדסים שונים הוגברה היום העבודה הערבית.

הנציב המחןזי של בית''ר פרנק הביא היום לפרדסו שני ערבים. אנשי המשמרת שלמו לפועלים את שכרם והללו הסתלקו. הפועלים העברים נכנסו לעבודה אולם פרנק סגר עליהם את המים.

היום השתתפו במשמרת ליד פרדסי אפשטיין, איידלמן, ומלר, שאול טשרניחובסקי, מ. גליקסון, א.ז. אשכולי וי. קלינוב.

דפוס ''דבר''

דבר, תוספת מיוחדת, 15 מאי , 1934

| התוכן| | עמוד הקודם |