דבר, תוספת מיוחדת, 16 מאי, 1934


| התוכן| | עמוד הקודם |

דבר

עתון פועלי ארץ ישראל
תוספת לגליון 2736

תל אביב, יום רביעי ב' סיון תרצ''ד, 16 במאי, 1934


אסירי כפר-סבא הובלו לבית הסוהר בירושלים

האסירים החדשים לא הוצאו בערבות
המשמרות מוסיפות לעמוד

הבוקר ב-1 התיצבו חברי מ. פ. כפר-סבא, י. בנקובר, פ. קוזלובסקי, ור. שרייבמן לפני משרד המשטרה המחוזית , כפי שחייבם לכך פסק הדין האדמיניסטראטיבי. הקצין שיף דרש מהם לחתום על ההיתחייבות להתנהגות טובה בהתאם לפסק הדין.

החברים ענו, שהחליטו לא לחתום כאשר חתימה זו פירושה הודאה באי- חוקיותם של מעשיהם. הקצין שיף הודיע שהם נאסרים ונתן פקודה להעבירם לבית הכלא.

ב-3 אחה''צ הועברו שלושת החברים לירושלים.

משפטם של שלושת הנאשמים שנאסרו אמש לאחר התהלוכה, בהם חבר המרכז החקלאי שמעון קושניר, יתקיים ביום ששי, קצין המשטרה סרב להוציאם בערבות

על האכרים המחרימים נוסף עוד אחר, גוטמן, בס''ה עברו היום ערבים ב-7 פרדסים.

במשמרת השתתפו היום האגרו' יצחק ברנר, הרב צבי קופשטיק, ד''ר אריה בעהם, אריה מזא''ה, ש. ינובסקי, ש. לוין, יעקב קרול וש. יבנאלי.

משפט הרצח

אבא אחימאיר זוכה מחוסר הוכחות מספיקות

אחרי טענות סמואל ותשובה קצרה של מוסה עלמי הודיע יו''ר בית הדין בהתיעצות עם השופטים, כי אבא אחימאיר חפשי מאשמת הרצח מחוסר עדות מספיקה לביסוס אשמתו

ביחס לסטאבסקי ורונבלאט הודיע היו''ר שיש אשמה כנגדם ועל הסניגוריה להשיב עליה דפוס '' דבר''


דבר, תוספת מיוחדת, 13 אפריל , 1934

| התוכן| | עמוד הקודם |