יוסף בנקובר


| התוכן|

 מכתב משלמה אנגל, מוכתר כ''ס, לבית הסוהר מרכזי, ירושלים, יוני 26, 1934

מכתב משלמה אנגל, מוכתר כ''ס, לבית הסוהר מרכזי, ירושלים, יוני 26, 1934

כפר-סבא, 26.6.1934

לכבוד
מנהל בית-הסוהר המרכזי
ירושלים

א. נ.

אבקש את כב' להרשות לי, כניצגה המוכר של המושבה, להתראות עם האסירים הא' פנחס קוזלובסקי, יוסף בנקובר וראובן שרייבמן, הנמצאים במאסר בבית הסוהר המרכזי בירושלים, לצורך סידור כמה ענינים ציבוריים דחופים במושבה כפר-סבא, (סלילת כבישים ועיניני ''מפעל המים'') שצריכים להסתדר בהתאם להחלטת ועדה ממשלתית בזמן הקרוב ביותר. הנ''ל הם חברי הנהלת מוסדות ציבורי ועלי להיועץ אתם בענינים הללו.

הנני תקוה שכב' יעריך התועלת הרבה שביקור זה יביא לעיניני המושבה ויאפשר לי את הביקור המבוקש שימשך לא יותר משעה אחת.

ברגשי כבוד

שלמה אנגל

מכתב  מבית הסוהר מרכזי, ירושלים, לשלמה אנגל,  יולי 1, 1934

מכתב מבית הסוהר מרכזי, ירושלים, לשלמה אנגל, יולי 1, 1934

P. 203

The Palestine Prisons

Telegraphic Address: Prison Jerusalem
Telephone Number: 199 Jerusalem

In your reply please quote
No. JP. 53/1

י. פ. 53/1

CENTRAL PRISON.
JERUSALEM

1st July, 1934.

א. נ.

הנני מתכבד לאשר את קבלת מכתבו מתאריך 26/6/34 ובתשובה לבקש מכבודו להגיש לי באופן מפורט את הסיבות אשר מכריחות אותו לפגוש את האסירים פנחס קוזלובסקי, יוסף בנקובר וראובן שרייבמן, ועל הענינים שכבודו ותוכן בזמן הראיון.

בכל הכבוד.

מנהל בית הסוהר המרכזי בירושלים
לכבוד מר אנגל מוכתר המושבה
כפר-סבא

,Sir

I have the honour to acknowledge
the receipt of your letter dated 26.6.1934
and in reply to request you to submit specified
reasons that oblige you to meet
prisoners Pinhas Kozlovsky, Yousef Vankuver
and Reuben Shribman and detailed affairs
that will be discussed during the interview

,I have the honour to be

,Sir

Your Obedient Servant,
F. C. Steel
A.S.P. i/c

CENTRAL PRISON JERUSALEM

Mr. S. Angle,
Mukhtar of Kefar-Saba Colony,
Kfar-Saba


בדרך לביצור, מאת י. בנקובר
דבר, יום ראשון, יוני 01, 1930

מכפר סבא - לחיפה, מאת י. בנקובר
דבר, יום שישי , ספטמבר 07, 1934

החזית המכרעת (לקח מלחמת כפר-סבא), מאת י. בנקובר
דבר, יום חמישי, נובמבר 01, 1934

החזית המכרעת (לקח מלחמת כפר-סבא), מאת י. בנקובר
דבר, יום שלישי, נובמבר 06, 1934

החזית המכרעת (לקח מלחמת כפר-סבא), מאת י. בנקובר
דבר, יום שלישי, נובמבר 13, 1934

מצבנו במושבות, הרצאה במועצה המפלגה, מאת י. בנקובר
הפועל הצעיר, מס 24-25, 1934

עניני כפר-סבא: הח' רמז מוסר את פרטי המו''מ שלו עם ליכטנשטיין.
מועצת פועלי כפר-סבא, 10 .4. 1934