כפר-סבא: עשר שנים למועצה המקומית תש''י 1950


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

42

  כפר-סבא: עשר שנים למועצה המקומית תש''י 1950

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא