4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מרפאת קופת-חולים

מספר החברים לראשית שנת 1943 - 1,359, 3500 נפש , מספרים אלה כוללים גם את האוכלוסיה הקיבוצית המונה 530 חברים, 720 נפש

העזרה הרפואית לחברים מוגשת בשלוש מרפאות המצוידות כהלכה ועל כולן המרפאה האזורית בתוך המושבה. במרפאת כפר-סבא מקבלים עזרה החברים הגרים במושבה ושכונותיה (בכלל זה גם שכונת אליעזר), הקיבוצים: ''מחר'', ''אגודה'', ו,מצודת בורוכוב''

בשנת 1942 היו בכל המרפאות 36 אלף בקוריםובקורי-בית; בקורים אצל החובשים - 41 אלף; בתחנת היונקים - 3,948 בקורים. לידות - 160, כמעט כולן בבית-החולים בילינסון ורק אחדות מהן ב''הדסה'' תל-אביב, קרוב ל-2,000 איש נשלחו למרפאות חוץ. חולקו 42 אלף תרופות. בבתי ההבראה השונים סודרו כ-90 חבר. לחברים 4,859 ימי כלכלה. מספר ימי המחלה בבתי החולים - 830. צלומי רנטגן נעשו ל- 153 חבר. מספר זה אינו כולל את הצלומים שנעשו לחברים בשכבם בבתי החולמים ומספרם הוא גדול מאוד

לפני זמן קצר נוסף למכון הפיסיקלי כמה מכשירים חשמליים חשובים. מרכז קופת-חולים רכש מגרש מתאים ויפה בשביל מרפאה. בזמנו תרמה המושבה מגרש לקופת-חולים (הוא המגרש עליו עומד בית קופת-מלוה), , אבל התברר שהמגרש אינו מתאים, דוקא משום מרכזיותו, וגם אינו מספיק בשביל מרפאה גדולה. רק ב-1940 נגש מרכז קופת-חולים להקמת המרפאה. המרפאה של קופת-חולים אינו נכס שרק חברי ההסתדרות מתגאים ומתברכים בו, אלא כל תושבי המושבה, (כ-705 מהתושבים מקבלים עזרה במרפאה זו) המרפאה טיפוסית-כפרית ומצטינת בכמה וכמה שכלולים וסדרים נאים. בבנין 12 חדרים בשביל רופאים, חובשות, טפת-חלב (בשביל כל ילדי המושבה), למחסן ולמשרד. המגרש בן 2 דונם במרכזה של המושבה. במגרש ובבית הושקעו קרוב לשלושת אלפים לא''י


אגודת הצרכנים

הוקמה ביוני 1932 כבטוי נוסף לרצון הפועל להתערות במושבה כצבור עצמאי בלתי תלוי בהספקת צרכיו. הצרכניה הופיעה כחוליה נוספת בשרשרת המפעלים של ציבור הפועלים בכפר-סבא והיא גורם חשוב בשוק המצרכים ובהספקה במושבת בכלל.

מעטות הצרכניות בארץ שזכו לאמון רב כזה בשטח האשראי הן מצד מוסדות פועלים והן מצד אנשים פרטיים

בשנת 1942 היה מספר החברים - 242; הון עצמי - 565; חובות חברים - 866; הפדיון - 10800; אחוז ההוצאות -9.8%


מעון יומי לילדים

מארבעים ילדים במוסד עם פרוץ המלחמה הגענו כיום לשמונים. המעון חולק לשנים: לילדים מגיל שנה וחצי עד שלוש שנים וגן-הילדים מגיל שלוש עד שש. הוכנסו בו גם שינוים ותקונים. התקצים של המעון מתכסה ע''י תשלומי ההורים והקצבות שונות של הארגונים: מועצת הפועלות, ויצ''ו ומועצת המושבה. נוסף לזה דואגת המועצה המקומית למצרכים שונים הנחוצים להזנת הילדים. פעמים בשנה מסדרים ארגוני הנשים מפעלים לטובת המוסד

במוסד נמצאים 25 ילדי חיילים, ועל ידי כך ניתנת אפשרות לנשי החיילים לצאת לעבודה, כדי לשפר את מצבן הכלכלי. רבות הבקשות לקבלת ילדים נוספים, אולם חוסר מקום וציוד נוסף אינם מאפשרים זאת. יש צורך בהקמת בנין מתאים למוסד העומד לפני התפתחות תמידית, לא רק מתוך תנאים שהמלחמה גרמם, אלא גם מפני הגידול המתמיד של המוסד

45

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 45

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא