4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

שמות הרחובות

הדר .21 הגר''א .11 י. אהרונוביץ .1
טרומפלדור .22 השרון .12 א. אוסטשינסקי .2
ירושלים .23 התחיה .13 ח. ארלוזורוב .3
סוקולוב .24 השחר .14 י. ח. ברנר .4
עתיד .25 הכרמל .15 מ. ביילינסון .5
עבודה .26 הרצל .16 י. בוסל .6
עליה .27 החלוץ .17 ביל''ו .7
רוטשילד .28 התקוה .18 ח. נ. ביאליק .8
תל-חי .29 העמק .19 א.ד. גורדון .9
הגליל .20 גאולה .10

בתי מסחר ומלאכה

בתי מרקחת חנויות
2 בתי מרקחת 17 תנויות מכלת
תחנת חלב 1 צרכניה
1 תחנת חלב 1 חנויות לחם
בתי מלאכה 2 אטליזים
1 דפוס 4 מחסני תבואות
2 נגריות 4 חנויות לירקות ודגים
2 פחחיות 3 חנויות לקמח
2 מסגריות 7 מנופקטורה וגלנטריה
2 מספרות 1 חנויות נעלים
2 מעגיליות 3 חנויות ברזל
2 מתקני אפנים 2 חנויות מכשירי כתיבה
1 מכבסה 2 חנויות ספרים
5 סנדלריות

1 רצעניה 46
1 מרפדיה מסעדות, בתי קפה, קיוסקים
3 מתפרות 3 מסעדות ובתי קפה
1 צלמניה 1 מחלבה
2 שענים 3 קיוסקים
1 בית מלאכה לחשמל
2 שרברבים 7
2 בתי מלאכה לאריגה מאפיות


6 מאפיות
32 בתי מלון
סוכנויות 2 בתי מלון
2 סוכנויות לנפט ובנזין בתי חרושת
1 סוכנויות לשמן 1 בתי חרושת לקרח
1 סוכנויות למרגרינה 1 בתי חרושת למיצים


1 בתי חרושת למיצים מרוכזים
4 1 בתי חרושת לאטריות
1 קולנוע 1 טחנת קמח
9 משרדים 1 בית חרושת לתוצרת קליפת הדר116 ס''ה 6

44

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 44

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא