4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

לתולדות כפר-סבא

השם כפר-סבא הוא שם קדום. כפר-סבא נזכר לראשונה על-ידי יוסף בן מתתיהו הכהן (פלויוס), בערך בשנת 75 לסה''נ: ''מישור כפר-סבא' . רבי מאיר, בערך במאה השניה, מספר: ''מעשה בשקמה שבכפר-סבא שהיו מחזיקים בו טומאה, בדקוהו ולא מצאו תחתיו כלום. פעם אחת באה הרוח ופרכתו משרשיו ונמצאה גולגלתו של מת דבוקה בשרשיו''. גם בימינו גדלים בסביבה עצי שקמה עתיקי-ימים. בשיחת חכמים על תחומיה של העיר קיסריה, שהיתה בירת שלטון הרומאים בארץ, נזכר גם כפר-סבא. על השם כפר-סבא שמר הכפרהערבי הסמוך. בגבול המושבה, על אדמת היהודים, יש חרבות בשם סאביה, המצינות ישוב קדום.
אדמתה נקנתה על-ידי יהודים עוד בשנת תרנ''ב - 1892. מפאת ריחוקה היתה במשך שנים רבות עזובה ושוממה. החברה ''לבנות ולנטוע'' אמרה לישב אותה, אולם מומחיה מצאו, שאינה ראויה לעיבוד. בשנת תרנ''ו - 1896 נעשו פה נסיונות בגידול צמחי-בושם על-די הברון רוטשילד. הניסיונות, שעלו בכסף רב, לא הצליחו. בשנת תרס''ג - 1903 נרכש חלק מאדמתה על-ידי אכרי פתח-תקוה, שאמרו לישב פה מבני ביתם. ראשית עבודתם היתה נטיעת אקליפטוסים ושקדים, אך מחוסר רשיון בנייה אי-אפשר היה להם להתישב. בשנת תרס''ה - 1905 התחילו בודדים להקים בניני חמר עלובים והתישבו בהם. אחרי מאמצים רבים קיבלו רשיון לבנות והתחילו בשנת תרע''ב - 1912 בבנין בתים אחדים. כפר-סבא סבלה הרבה בימי המלחמה העולמית הקודמת. היא היתה בתוך החזית התורכית- הבריטית. בשנת תרע''ז- 1917 שימשה מקלט לרבים ממגורשי יפו ותל-אביב, שסבלו פה תלאות רבות ורבים מהם מתו מרעב ומפגעי המלחמה. הפליטים הקימו להם סוכות מענפי האקליפטוס וחיו בהן. בליל 19 בספטמבר 1918, הצליחו צבאות בריטניה לשבור את החזית התורכית- גרמנית בקרבת כפר-סבא ולפרוץ דרך לצפון, לכיבוש השומרון והגליל. אחרי המלחמה התחילן להתישב בכפר-סבא עולים חדשים. בימי מאורעות אב תרפ''א - 1921, נעזבה שוב ונחרבה על-ידי הערבים. כעבור זמן-מה חזרו המתישבים ואליהם הצטרפו חדשים. עם תנועת הפרדסנות בשנים האחרונות גדלה המושבה במהירות רבה. בסביבתה נבנו הרבה ישובים חדשים.

תאריכים חשובים בתולדות כפר-סבא

נקנתה אדמת כפר-סבא, היא האדמה הראשונה בסביבה זו שנקנתה ע''י יהודים 1892תרנ''ב
ראשית התישבות, עלית צעירים. הוקם צריף 1904תרס''ד
נחפרה הבאר הראשונה ונבנתה ''האורווה'' ששימשה אכסניה לפועלים ובהמות עבודה גם יחד. החלה נטיעת השקדים 1905-6תרס''ה
ערבי שבא לגנוב שקדים נורה ע''י שומר עברי. ערבי הסביבה התנפלו על הפודקאי היחידי ושדדו את כל רכושו, לקחו בשבי את השומרים העברים והכום באכזריות 1910תר''ע
נבנו 12 הבתים הראשונים בעזרת הלוואות שנקבלו מ''עזרה'' בברלין. יצירת המושבה הראשונה בשרון 1912-3תרע''ב-ג
במושבה 2 עגלונים, 2 חורשים, 6 פועלים יומיים. התעתמנות התושבים כתוצאה מכניסת תורכיה למלחמה 1914תרע''ד
במקום 10 פועלים, 8 תימנים. הארבה שפשט בארץ החריב את רוב נטיעות השקדים. 1915תרע''ה
מגורשי יפו ות''א , כאלף איש, התישבו במושבה בתוך אהלים וסוכות-אקליפטוס 1917תרע''ז

41

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 41

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא