4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

דברים בשם אומרם


לאחר הבחירות למועצה - 7.3.1939


דב הוז - בשם סיעת הפועלים בעירית תל-אביב
הזמנים האלה, ימי סכנות גדולות מבחוץ וחתירת מתנגדינו מבפנים, מטילים על שליחי הצבור אחריות כפולה ומשולשת. התקוה אתנו, שאתם תצליחו במלוי תפקידכם ושכפר-סבא זו, אשר כה סבלה מיום הוסדה ועד היןם הזה, תשגשג ותפרח בהנהלתכם ותשמש נקודת משען רצינית במערכת מלחמתנו על דבר חידוש פני חיינו המוניציפאליים בארץ

בחגיגת חנוכת הכבישים - 14.2.1940


ר. א. קרוסבי -מושל המחוז
טבעי הוא הדבר שבכל מושבה מסודרת הדאגה העיקרית והראשונה היא שאלת חיבור הדרכים. מכיון שתפקידי להשגיח על התקציבים של המועצות, אגע גם בשאלה הכספית של מושבתכם. לאחר שחברתי מר גרימוואד (סגן המושל) וקצין המחוז שלכם מר קופרמן בדקו היטב את מצבה הכספי של המושבה, נוחכתי באפשרות ביצוע מפעלים על ידכם ובשמחה רבה אשרתי את ההלואה המבוקשת. עתה אני רואה בעיני את העבודה המוצלחת והכבירה הזאות. אני מקוה שבהשתפר המצב תמשיכו בעבודתכם החשובה.

ד. הוז - מטעם הועד הפועל של ההסתדרות
בעת משבר וחוסר עבודה, התשובה היחידה של צבורנו הקטן היא - הגברת מאמצינו הקונסטרוקטיבים. חושבני שלא רק המושבות הסמוכות יהיה להן ללמוד מכפר-סבא, אלא גם הערים הגדולות עם הרבה נסיון יוכלו ללמוד משהו ממושבה זו.

ש. שטמפר - נשיא מועצת פתח-תקוה בשם חבר המועצות
יש אנשים רבים החושבים: עת צרה ליעקב - ואין צורך לחוג. אני חושב להיפך. דוקא בזמן צרה גדולה, כלכלית ורוחנית, יש להרחיב את עבודתנו. ואם יש אנשים היכולים לבנות ולסלול הרי זה משמח מאד וצריך להשתתף אתם בשמחה ולקוות לימים טובים, שכל ע ישראל יבוא לארץ, יטע ויסלול כמוכם.


בחגיגת חנוכת בנין ביה''ס - 16.10.1941


גרימוואוד - סגן מושל המחוז
איני יודע מטרה יותר נעלה מזו שמועצת כפר-סבא השתמשה לשמה בכספי השלטונות שנתנו לשם יצירת עבודות. כולם יסכימו אתי שסביבה נאה לילד חשובה לא פחות מהלמודים עצמם, והנני שמח מאד שילדי כפר-סבא ייהנו מהמפעל הזה. אלה שידעו לפעול כך למען ילדי המקום, ידעו, בלי ספק, לדאוג להרחבת השטח לגנים ומגרשי שעשועים

ד''ר א. קצנלסון - בשם הנהלת הועד הלאומי
טבעי הדבר, שבמרכז דאגותיה של הנהלת מושבה הוא בית הספר. אך יותר מכל משמכת העבודה, שדוקא בכפר-סבא זו, שבמשך שנים לא היו לה בעלים ולא כתובת, נעשה תקון חשוב: הוקם מוסד היודע את תפקידו , העוזר לעצמו ולכן עוזרים לו. הרבה תכניות בוטלו עקב המלחמה, אך בכפר-סבא ידעו להתגבר על כל הקשיים, בונים ומשפרים את המושבה. יש ומישהו עינו צרה בפעולתה של המועצה. התשובה צריכה להיות אחת: המשך בנין ויצירה!

י. שפרינצק - מטעם הועד הפועל של ההסתדרות
היודע מעט על גלגוליה ולבטיה הנפשיים של כפר-סבא, ישתומם על השנוי המפתיע שאירע כאן במושבה הזאת, ביחוד לאחר ''האסון הגדול'' שקרה למושבה שהנהלתה נתונה עכשיו בידי הפועלים. אבי המחמאות שנשמעו כאן מב''כ השלטונות ומהילדים, הם עדים נאמנים לכוח היצירה והמעשה של ההנהלה הזאת. אמנם אין אחדות כללית בכפר-סבא, אבל יש אחדות היכולת והיצירה. אני מקוה שחניכי ביה''ס הזה ישימו לב שכל תושבי המקום יחיו יחד ויעבדו יחד.

39

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 39

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא