4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תכניות בנין


ועדת בנין ערים
תפקידיה הם:לעבד תכנית התחבורה והדרכים הפנימיים בתוך הישוב הקיים והקשרים עם הסביבה הקרובה והרחוקהץ להסדיר את הבניה, בהתאם לשטח, המרחקים מהגבולות, להבטיח בניה מרוכזת, אזורי חקלאות, תעשיה, מסחר, מגורים ואזורי מנוחה. מתפקידה לקבוע את מקומם של הבנינים והגנים הצבורייים והבטחת שטחים לבניה צבורית ושכון ע''י הפקעה וע''י השבחה. מטרתה: דאגה לבריאותם, נוחיותם ואשרם של התושבים.

כפר-סבא נבנתה בלי כל תכנית ויש בה כל החסרונות והשגיאות של בניה בלי תכנית. בשאיפתינו להתפתחות, להרחבה ולשפור, אין לעשות קפיצות בבת אחת. עלינו לעשות את עבודתנו שלב אחרי שלב, כדי להגיע להתפתחות רצויה של מושבתנו. באמצעות הועדה לבנין ערים ניצור החוקה אשר תקבע את מדת חפש פעולותו של הפרט בשמוש רכושו בהתאמה לצרכי הכלל. ע''י פתוח המושבה מייקרים את רכושו של הפרט ומן ההגיון הוא שהצבור רשאי, לא פחות מהפרט, לההנות מזה ע''י הפקעת חלק מהאדמה וע''י קבלת מס השבחה.

בחוקת בנין ערים טמון כוח רב מבחינת כלכלית וחברתית והיא יכולה לשמש מכשיר בעל ערך רב לפתוח המקום, להרחבתו וקליטת עולים באם נדע איך להשתמש בכח הזה לטובתם ולאשרם של כל התושבים.

אזור בנין ערים. פנינו לממשלה בבקשה לאשר לנו תכנית לבנין ערים שתקיף את כל מושבות השרון. רצינו להסדיר את התחבורה והבנין בתוך המושבות האלה וגם להקטין, ע''כ, את ההוצאות. תכנית זו נתקלה בקשיים כספיים ונאלצנו, לפי שעה, לקבל תכנית בנין ערים רק על אדמות כ''ס. באפשרות הראשונה נשתדל להרחיבה, לתועלתה של כל הסביבה.

תכניות בנין לאחר המלחמה
מתוך תזכיר שהוגש למוסדות

תכנית הפיתוח של המועצה המקומית כפר-סבא, כ''ס משתרעת על שטח של 7000 דונם ובה 4000 תושבים החיים על חקלאות מעורבת , פרסנות , מלאכה, עבודה מסחר ומצויות גם התחלות בתעשיה. במושבה מורגש חוסר מגרשים צבוריים, כי האדמות הציבוריות נמסרו אחרי חורבן 1921 למיתישבים כדי להקים את הריסותיה המושבה דלה אף בבנינים צבוריים מהטעם הנ''ל וכמעט כל מוסודיה כמעט נמצאים בדירות שכורות, פרט לבית-הפר שהועבר לבנין ציבורי חדש ויפה. מגרשי ספורט וגנים צבוריים חסרים במקום. הדרכים והכבישים אינם מפותחים למדי , אף-על-פי שנסולו כבישים וחלו שיפורים ניכרים בתקופת המועצה הנוכחית. לשם מלוי הצרכים המנויים לעיל עיבדה המועצה המקומית תכנית בנין במסגרת הטבלה הבאה:

36

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 36

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא