4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

פעולות שונות

הועדה החקלאית

ענף הפרסנות הנהו הענף העיקרי בכלכלת מושבתנו. 70% מתושבי המושבה, אכרים ופועלים, התפרנסו מעבודתם בפרדס וגם בקטיף, באריזה ובהובלה. עם פרןץ המלחמה בא משבר על הפרדסנות. היה הכרח לחפש ענפי חקלאות אחרים כדי לסתום את החלל הריק שנוצר בחיים הכלכליים של המושבה. המועצה המקומית הקימה ועדה חקלאית אשר מלאה תפקיד חשוב בחופשי דרך ובהגשת עזרה לחקלאות המעורבת.

הועדה החקלאית נתנה הדרכה ועצה לתושבים בענפי חקלאות שונים כגון: רפת ולול, עצי פרי, גני ירק ועוד. הוקם סמינריון לחקלאות שרכז הרבה בעלי משקים קטנים ופועלים שרצו להשתלם במקצועות שונים. ההרצאות נתנו ע''י מומחים מתחנות הנסיונות של הסוכנות היהודים והממשלה. הועדה טפלה גם בהשגת תפוחי אדמה לזריעה והנבטתם; ברכישת צנורות וחלוקתם; בקבלת הלואות ע''י הממשלה והסוכנות היהודית; בהשגת זבל חימי ואספקה לבהמות ועופות.

המועצה שחררה כמעט את הפרדסים ממסים. מדונם פרדס קבלה המועצה רק 70-50 מיל לשנה, בעת שמאדמות אחרות קבלה 600 מיל - 2 לא''י לדונם.

חסול החובות של רכוש המושבה ובדק בנין המועצה.על המגרשים והבנינים הצבוריים של המושבה רבצנו משכנתאות לא.פ.ב. ולקרן היסוד, בסכום למעלה משלשת אלפים לא''י. אחרי מו''מ הצלחנו - הודות ליחסם האדיב של שני המוסדות הנ''ל - להקטין את החוב לסך של 900.- לא''י, ברבית של 4% , במשך תקופה של 8 שנים. בזה גאלנו את הרכוש הצבורי, שנשאר לפליטה, והבטחנו אותו למושבה

אחרי העברתו של בית הספר לבנינו החדש, תקנה המועצה תקון יסודי את הבנין הישן, והמועצה המקומית - שהתגוררה בדירה שכורה - עברה לביתה היא, המכיל אולם לישיבות ואספות וששה חדרים המשמשים כמשרדי המועצה בעבודתה המסועפת.

בריאות1) כדי להבטיח לכל תושבי המושבה שרות רפואי מסודר, נהלנו מו''מ עם קופת חולים שע''י ההסתדרות, שיש לה מרפאה מודרנית ומצוידת יפה, להגיש עזרה רפןאית גם ללא חברי ההסתדרות. המו''מ טרם נגמר.

2)המועצה המקומית החכירה לקופת חולים עממית, לתקופה של 99 שנה, מגרש ו-4 חדרים ואפשרה לקופת חולים עממית פתיחת מרפאה מסודרת.

רכישת בית- המטבחייםבמושבה היה קים בית מטבחיים בצריף בלתי מתאים מבחינה סניטרית. אחרי מו''מ ממושך בינינו ובין המועצה המקומית ברעננה, הושג הסכם לרכוש באופן משותף בית מטבחיים מסודר ומצויד הנמצא בגבול כ''ס ורעננה. חשיבות מיוחדת לדבר בשביל שתי המושבות, שבית המטבחיים, שהשתיך עד כה לאיש פרטי, הועבר לידי גוף צבורי.


הרחבת אזור השפוט. כידוע, צומצם שטח השפוט של המושבה. נקרעו ממנה אברים חיים ושטחי כלכלה הקשורים במושבה. לא השלמנו עם הקפןח הזה. אנו רואים צורך חיוני בהכללת כל אדמות המושבה בשפוטה של המועצה המקומית.

34

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 34

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא