4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עזרה סוציאלית

לעבודה המסועפת של הלשכה לעזרה סוציאלית נודעת חשיבות מרובה. העזרה הסוציאלית אינה מצטמצמת בעזרה או בתמיכה כספית גרידא. יש הרבה פגעים סוציאלית, שהטפול המכוון והסדור המתאים חשובים יותר מהעזרה הכספית. הלשכה טפלה בהרבה מקרים שהיה צריך לסדרם ע''י מוסדות מרכזיים כגון: הועד הלאומי, הליגה למלחמה בשחפת, מחלקה סוציאלית פדגוגית, לשם קבלת עזרה רפואית ורפוי שנים , הוספיטליזציה, לידות וכו' וכו' בלי תשלום. אבל גם העזרה הכספית היתה גדולה למדי ומתוך המספרים של הד''ח יש לראות, שגם בשטח זה נעשתה במושבתנו פעולה סוציאלית רבת ערך.

חמשת החדשים שלפני המלחמה עמדו במזל עליות המעפילים. רובם ככולם עלו בחוסר כל, רצוצים ושבורים בגוף וברוח . מהרגע הראשון שדרכה רגלם על אדמת ארצנו, כבר הזדקקו לבתי הבראה ולבתי חולים, לשכר דירה וגם לאוכל.

עם פרוץ המלחמה הוחמר המצב. באה אי-יציבות כלכלית והסכויים לעבודה הלכו ופתחו. המחירים לצרכי מזון האמירו ורבים מהתושבים, שעד כה לא היו זקוקים ללשכה, התחילו לפנות בבקשה עזרה.

הודות למועצה המקומית ולמחלקה לעבודה סוציאלית שע''י הועד הלאומי, אשר הגישו עזרה גדולה בהקצבות מיוחדות לשעת חרום, הצליחה הלשכה להחזיק מעמד עד היום.

רבים הם השואלים כיום: האם גם בעת רוחה כלכלית יש צריך בעזרה סוציאלית? אמנם היתה וישנה רוחה כלכלית בארץ ורבים עברו לעבודה פרודוקטיבית, הסתדרו ולא הגיעו לידי מצב של נצרכים, אבל מי שמצוי ליד העבודה הסוציאלית יכיר ויודה, שכל זמן שסדרי החברה הקיימים לא ישתנו תכלית שנוי, לא יפסקו המקרים הסוציאליים הזקוקים לטפול, לעזרה ולסדור אפילו בזמן רוחה כלכלית ועאכו''כ בעת שפל כלכלי.

על הלשכה לטפל במקרים סוציאליים כאלה, שתהיה הקוניונקטורה הכלכלית איזה שתהיה, ישארו תמיד בחינת נצרכים: יתום רך הזקוק למוסד ילדים, אלמנה, הורים זקנים או חולים שאין יד בניהם משגת לכלכלם' אפילו בימי עבודה, חולה רוח או חולה שחפת, ילד דפקטיבי או ילד עזוב, משפחות מרובות-נפשות וכו'.

יקר החיים הגדל מיום ליום חוסם בפני השכבות הרחבות של העם את הדרך ליציאה מהמיצר הכלכלי שבו הו נמצאות באופן מתמיד. לא תמיד מספיק כעת שכרו של אחד מראשי המשפחה, וכששניהם צריכים ולהרתם בעול העבודה, הרי יש לדאג לסדור הילדים במוסדות-יום או בקיטנות ואין יד ההורים משגת לכסות את התשלום המלא בעד החזקת הילדים במוסדות.

המצב מחמיר עוד יותר כתוצאה מתאונה בעבודה, תאונת-דרכים, או מחלת העובד העיקרי. בעוד שגם שכר העבודה לא הספיק לקיום המשפחה, הרי גדולות והולכות ההוצאות, מסבת מקרה אסון כזה, לשם טפול בחולה, הבראה, וכ'. הלואה קונסטרוקטיבית משמשת לעתים קרובות מאד עוגן-הצלה יחיד למשפחה.

ברור, לכן, שלגבי עבותנו הסוציאלית - שפור המצב הכלכלי בארץ לא הביא הקלה נכרת, ובמדה מסוימת גם העמדנו בפני קשיים כספיים לא קטנים.

כלנו מצפים בכליון עינים לתקופת השלום, עת ייפתחו סוף סוף שערי הארץ

29

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 29

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא