4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

חוגים. פתחנו חוגים ללמודי תנ''ך, דברי ימי עמנו וספרות עברית. מספר המשתתפים בכל חוג היה כ-20-30. חוגים אלה, פרט לחוג לספרות, נתבטלו. יש צורך לחדשם ולהוסיף עליהם עוד חוגים. עלינו לעורר את התושבים ולהמריצים ללמד ולהשתלם.

הרצאות ונפשים. ערכנו עשרות הרצאות ונפשים, בהשתתפות טובי המרצים והאמנים בארץ, שרכזו מאות שומעים. יש לצין בצער שלהרצאות, בלי ''פרפרת'' אמנותית, לא רבים באים.סדרנו גם מסבות-חג ללומדים בשעורי-הערב, אשר שמשו תעמולה יפה ללמוד הלשון העברית. התקציב לתרבות הגיע השנה ל-50 לא''י.

אולם קריאה וספריה. סעיף זה בתכניתנו לא הוצא לפועל מאין דירה מתאימה למטרה זו וגם מחוסר תקציב גדול ההולם את מסגרת הפעולה הזאת; ואף על פי כן הונח היסוד לספריה. רכשנו ספרים ממיטב הספרות העברית והשאלנום, לעת עתה, לספריה של קלוב-העבודה בתנאי, שהספרים יעמדו לרשות כל הצבור ושיוחזרו לנו, לפי דרישתנו, בעת שנפתח ספריה צבורית.

יש צורך בהקמת בית-תרבות במושבה, אשר ישמש את כל צרכי התרבות וירכז בתוכו את פעולות ועדת התרבות לכל סעיפיה; חדר-למוד לשעורי-ערב לעברית וחוגים שונים; אולם גדול להרצאות ומסבות; ספריה צבורית ואולם-קריאה.

אספקה

אספקה ופקוח על צרכי מזון

עם פרוץ המלחמה כשהחלה האנדרלמוסיה בשוק מצרכי המזון, נזדרזה המועצה לעמוד בפרץ. בכוח השפעתה הצבורית השתלטה על המצרכים שנמצאו במושבה והנהיגה הסדר-מה במכירתם וחלוקתם של מצרכים חיוניים לתושבים

כשנתפרסמה הפקודה הממשלתית בדבר חובת כרטיסי קשר פתחה המועצה מחלקה מיוחדת לאספקה. סודרה כרטיסיה לכל תושבי המושבה וכך אופשרה בקורת מתמדת על חלוקת המזונות, באמצעות כרטיסים מיוחדים ללחם, סכר, בשר ומצרכיםאחרים. מפקח המזונות שנתמנה מטעם המועצה קבל אשור מאת המפקח על המזונות במחוז לוד, והמחלקה לאספקה נחשבת כמחלקה ממשלתית לחלוקת מנות

ואף על פי כן נתקלת המחלקה בקשיים מתמידים בהשגת כל המצרכים מדי חודש בחדשו. גורמים לכך: א) השנויים התכופים בסדרי האספקה מטעם השלטונות, ב) הקשים בהשגת המצרך לאחר קבלת הרשיון. המחלקה משקיעה הרבה זמן ומרץ כדי להתגבר על הקשיים האלה ולספק לתושבי המושבה את כל הנתן להשיג בכל חודש. המחלקה פתוחה לקהל בכל ימות השבוע ומקימת קשר קבוע עם התושבים. היא עושה כמיטב יכלתה לספק את כל המצרכים החיוניים למוסדות ילדים כדי לאפשר את קיומם. היא מספקת לפי רצפטים של רופאים מזונות מיוחדים לאלה הזקוקים לכך

המחלקה עסקה בחלוקת המצות ושמשה תחנה מרכזית למושבות השרון לחלוקת המצות


28

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 28

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא